Japan
Japan

Sainsbury’s Magazine

Sensoji Temple 5.jpg
Sensoji Temple 1.jpg
View from MO1.jpg
Sushi1.jpg
Sushi2.jpg
Tsukiji fishmarket 18.jpg
Tsukiji fishmarket 23.jpg
Tsukiji foodstall7.jpg
Tsukiji fishmarket 5.jpg
Tokyo generic.jpg
Paper shop2.jpg
Sensoji Temple 10.jpg
View from room 1.jpg